logo Ludvig Skramstad hjemmeside

Litteratur og kilder

 

 • Aftenposten 21.10.1884
 • Chr. Krohg: Kunstnere, Kristiania 1891, bd. 1 s. 30-31
 • R. Muther: Geschichte der Malerei im 19. Jahrhundert, München 1894, bd. 3, s. 320
 • Aftenposten 5.2.1900
 • J. Thiis: Norske malere og billedhuggere, Bergen 1904, bd. 1, s. 265, 310
 • Aftenposten 1905, nr. 736
 • Dagsp., Morgenbladet og Aftenposten 28.12.1912
 • VG 29.12.1912
 • Bericht Kunstverein München, München 1913, s. 24
 • Folkebladet 2/1913 (nekrolog)
 • Regine Normann: Den sisste bøn. Maleren Ludvig Skramstad in memoriam. I tidsskriftet Det tyvende aarhundrede 1913, s. 70
 • Jappe Nilssen i Dagbladet 19.4.1915
 • K. Haug i Aftenp. 5.11.1918
 • Tryggve Andersen: «Vi skal ikke glemme». i Tidens Tegn nr. 353, 24.12.1918
 • C. Krohg: Kampen for tilværelsen, Kbh. 1920, bd. 1, s. 160-161 og Oslo 1954, s. 60, 107 (ill.)
 • Salmonsen, Kbh. 1926, bd. 21, s. 647
 • Norsk kunsthistorie, Oslo 1927, bd. 2. s. 507-508
 • E. Ingebretsen: Om grafisk kunst, Oslo 1928, s. 101
 • J. Thiis: Edvard Munch og hans samtid, Oslo 1933, s. 78
 • L. Østby: Fra naturalisme til nyromantikk, Oslo 1934, s. 26
 • S. Willoch: Kunstforeningen i Oslo 1836-1936, reg. s. 212, 222
 • Th.B., Leipzig 1937, bd. 31, s. 124
 • K. Sinding-Larsen: Norsk grafikk i det tyvende århundre, Oslo 1941, s. 23
 • Vilhelm Dybwad: Venner og kjenninger fra 80-årene, Oslo 1941, s. 34–46
 • E. Lillevold (red.): Hamars historie, Hamar 1949, s. 244, 512
 • A. Coldevin: Norske storgårder, Oslo 1950, s. 177 (ill.), 181-82
 • A. B. Sundseth og A. C. Melhus: Norsk illustrasjonskunst 1850-1950, Oslo 1952, s. 150, pl. 12
 • NBL, Oslo 1958, bd. 13, s. 555-57
 • E. S. Engelstad, V. Schlytter og Y. Woxholth (red.) Storgårder i Norge, Oslo 1962, bd. 1, s. 114
 • Hamar Arb.bl. 23.6.1962 (ill.)
 • AKL, Oslo 1971, bd. 17, sp. 440
 • K. og K. reg. 1910-67, Oslo 1971, s. 247
 • O. Schmedling: Fra kunstverk til murverk, en studie i sementering, Kunstnernes Hus 1930-1980. Oslo 1980, s. 12
 • Münchener Maler im 19. Jahrhundert, München 1983, bd. 4, s. 168-169 (ill.).
 • Liv Helene Willumsen: Havmannens datter. Regine Normann - et livsløp. Oslo 1997, s. 117–136 passim
 • Jacob E. Ågotnes: I Bjørnstjernes hus. Oslo 1992, s. 12 (tegning av Aulestad (midten av 1870-årene?), visstnok gjengitt i Verdens Gang), 79 (maleri i BBs stue)
 • Nordisk Teaterkongres i 1948, skrevet af Esther og Louis le Maire i "Juleknas : skæmt og alvor i liflig blanding : historier og erindringsbilleder fra venner til venner", ved Thorvald Larsen, tegninger og vignetter Ib Trolle Nielsen & Ludvig Skramstad, 47 sider (DK5: 04.61) Akademisk Afskrivningsanstalt : 1988. Kilde: http://www.bibliografi.dk/le_maire_louis.htm
 • Biografisk skisse på nettsiden Kunstnere i Akershus.
 • Georg Brandes: Levned. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, Kjøbenhavn 1905-1908 Kristiania. S. 84, 365.
 • Sverre Christophersen: Kunstnernes Drøbak

(Kilde: Norsk Kunstnerleksikon, supplert med egne funn)