Ludvig Skramstads liv – Kronologiske notater

Ludvig Skramstad m frue og barn

Ludvig Skramstad m. frue (en av Guidotti-søstrene) og barn. Ukjent årstall. Foto: Hans Erichsen

 

1855 1870 1871 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1894 1895 1897 1899 1902 1904 1906 1911 1912 1913 1914 1915 1918 1932

 
1855

30. desember 1855: Født i Hamar. Sønn av malermester Andreas Skramstad og Karen Larsdatter. Ludvigs søsken var Amalie, Karoline, Oline Mathilde, Carl Albert, Adolf Hedevard, Olga Marie, Ingvald Martin, Ole, Hartvig og Helga.

1870

Ludvig går på Den kgl. Tegneskole høsten 1870.

Besøker Tokstad gård på Veldre.

I en artikkel på Tokstad.net (Fire sterke kvinner. ”Det står alltid kvinner bak” - fire sterke kvinner på Tokstad Anne Marie Søgaard forteller til datteren Anne Johanne) heter det: «Lars, som var Antons eldre bror og odelsgutt, hadde vært på studieopphold i England i 1863, og overtok Tokstad etter sin far i 1870. Faren, Lars Larssen d.y., med kone Ingeborg og datteren Helga flyttet da bort i føderådsbygningen, som var ombygget og restaurert før innflytting. Blant annet ble taket i stuen dekorert – ja, dekorasjonen er faktisk der den dag i dag. Hedmarksmuseet har vært på Tokstad og tatt bilder av taket, i følge min nevø Fridthjof. Jeg har alltid hørt at det var maleren Ludvig Skramstad som dekorerte dette taket, det samme sier min søster Vesla. Men ifølge konservator Jon Brænne er det utført av maleren Anders Rud. Kanskje var det slik at Skramstad som meget ung maler dekorerte taket under veiledning av den store mester Anders Rud? Skramstad gikk på Den kgl. Tegneskole høsten 1870, og da var han bare 15 år (f. 1855). Han kan med andre ord godt ha dekorert taket i begynnelsen av 1870-årene. Det er for øvrig bevist at Ludvig Skramstad var på Tokstad på denne tiden fordi det henger 2 små malerier av ham på gården.»

1871-74

Ludvig går på Morten Müllers og Knud Bergsliens malerskole 1871-74 (friplass).

Tegning fra 1872.

 

Maleri av Morten Müller, Skramstads lærer i årene 1871-1874

Ludvig Skramstads lærer i årene 1871-1874, Morten Müller, malte dette bildet (Etter fisket) i 1876. Solgt på Blomqvist i 2021.

1873

Ludvig var på reise til Kristiania, noe som kommer frem av Morgenbladet for 28. september 1873. På den tiden kunngjorde avisene hvilke reisende som tok inn på de forskjellige hotellene!

1874-75

Studiereiser til Gudbrandsdalen 1874.

Usignert skisse fra 1874. Attestert av Ludvigs oldebarn Erich Erichsen, så det er all grunn til å betrakte det som et autentisk verk fra Ludvigs hånd. Det må stamme fra studiereisen i Gudbrandsdalen (1874), se kronologien over Ludvig Skramstad liv. (Tusen takk til Jørn Gaden. Se annonse på Finn.no)

Elev av Sophus Jacobsen, Düsseldorf høsten 1874 til høsten 1875.

Düsseldorf 1874-75

1875

Studiereiser til Gudbrandsdalen 1875.

Etter endt utdannelse stilte Skramstad for første gang ut i Chra. Kunstforening i 1875 (kollektivutstilling). (Norsk Kunstnerleksikon)

Skramstad i Kunstforeningen

Dagbladet 21. september 1875: Ludvig Skramstad har «tvende Vinterlandskaber og et Sommerlandskab» på Kunstforeningens utstilling.

Ludvig Skramstads bosteder: Hamar 1875-78

 

1876

Fra Göteborgs Museums Maleriutstilling i 1876 hadde Ludvig Skramstad «Et Vinterstykke med harer» som «falder, trods det humoristiske i Opfatningen, nærmest under Karikaturens Kategori». (Morgenbladet, 8. mars 1876)

Morgenbladet 16. mai 1876: Ankomne reisende

Morgenbladet melder at Ludvig Skramstad tok inn på Hotel Royal 16. mai 1876.

Ludvig Skramstad får Schäffers legat (også i 78). Andre som fikk dette legatet i 1876, var Christian Krohg «for i Udlandet at fortsætte sin Uddannelse i Malerkunsten», «Dyr- og Landskabsmaler Karl Uchermann for navnlig i Udlandet at uddanne sig videre som Maler».

avisnotis 1876: Ludvig Skramstad får Schäffers legat

Studiereiser til Sogn og Hardanger 1876

1877

Studiereiser til Hallingdal 1877.

Vilhelm Dybwad skriver i sin erindringsbok:

«På min vegg henger et mesterlig landskap fra Gol, en studie som er signert «Gol 31. oktober 1877». Han holdt det selv for å være et av de beste landskaper han hadde malt. «Dette skal du få,» sa han. «Det er det motivet jeg har tjent flest penger på i mitt liv. Jeg har malt det utallige ganger. Men studien er best.»

1878

Ludvig får Schäffers legat (også i 76).

Studiereiser til Paris og London 1878

Deltar på Verdensutstillingen i Paris (Kollektivutstilling)

Blomqvist-annonse i Aftenposten 17. september 1878

Blomqvist-annonse i Aftenposten 17. september 1878.

 

Notis i Oplandenes Avis 4. juni 1878 om nyanskaffelser til Oplandenes Kunstforening.

 

1855 1870 1871 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1894 1895 1897 1899 1902 1904 1906 1911 1912 1913 1914 1915 1918 1932

 

1879

Blomqvist melder i en annonse i Morgenbladet 6. november 1879 at de har flyttet til Hr. Fotograf Lindegårds Gård

Blomqvist melder i en annonse i Morgenbladet 6. november 1879 at de har flyttet til Hr. Fotograf Lindegårds Gård, Nr. 22 Toldbodgaden.

Skramstad maler et bestillingsverk fra «Hr. Generalkonsul Chr. Tønsberg». Se brev til Tønsberg datert 18. mars 1879.

1881

Skramstad og Erik Werenskiold leder aksjonen mot Kunstforeningen i 1881.

I 80-årene hadde Skramstad atelier i «Pultosten». (Norsk Kunstnerleksikon)

Ludvig Skramstad: "Harejakt" 1881
Olje på lerret. 71x61 cm.
Signert nede til høyre: Ludvig Skramstad
Tittel på tysk og datering påført bak på blindrammen.

Takk til
Blomqvist Kunsthandel

1882

Yngve Nielsen: Rundt Norge. Fra Tistedalen til Jakobselven. 60 illustrasjoner i tresnitt etter tegninger av Ludvig Skramstad og flere andre kunstnere. Kristiania 1882

 

Brev fra: Christian Skredsvig til: Ludvig Skramstad
2. februar 1882.
Skredsvigs avsenderadresse: 10 Calle Gerona, Sevilla

Kjære Ven!
Dit Brev fik jeg idag og tak for at der gjøres noget for at mine [digre kuer?] fra Normandiet kommer med! Bare gamle Sibbern kommer sig fore – Er det «no Von», saa faar vi det nu [?] som jeg ser af Aviserne vil Jules Ferry atter indtage sin gamle Plads igjen. Men pyt – det gaar nok, naar en vigtig Comite beder derom. Jo, jeg kjender hvad Dusseldorferne [sic] svarer!
For Tournier-Udstillingen har jeg desværre intet. I tre Maaneder har jeg ikke kunnet arbeide. Forresten begynder mit Cadaver at kveike seg. Mit Portræt skal Du med stor Fornøielse faa – jeg har intet men det gaar jo let at faa. Du faar det saa snart jeg kan.
Det er bra at du sætter mig i en radikal! Vi er jo [raue?] hele Hauen!
Ja, det skulde være morsomt om du fik i stand en heldig Wiener-Udstilling
Farvel paa nogle Dage. Hils Peters, vi fik hans Brev nu.
Med venligste Hilsener
Christian Skredsvig

[Med blyant i margen (LS' hånd?)] Spørgsmaalet om at laane Skredsvigs Billede [tilh.?] [den?] franske stat til Udstill. i Wien.

Les brev til og fra Ludvig Skramstad her!

Les mer om Christian Skredsvig (12 March 1854 – 19 January 1924) her!

1883

Deltar (?) på Nordisk utstilling København (Kollektivutstilling) - eller kun verv?

Ludvig Skramstad sitter i to komiteer for Den norske industri- og kunstutstilling i Christiania sommeren 1883:
utstillingskomiteen og anordningskomiteen

1884

Ludvig gifter seg i Kristiania i 1884 med Aurora Marie Adelheid Guidotti (1855-88).

Får Statens reisestipend (1884-86). Ifølge Skramstad (brev) var summene for disse stipendene som følger: 200 kr, 2x400 kr, 2x1500 kr.

Ludvig Skramstad (nr. 7 fra høyre) sammen med andre kunstnere fotografert i forbindelse med Statens første kunstutstilling i 1884.

Ludvig Skramstad (nr. 7 fra høyre) sammen med andre kunstnere fotografert i forbindelse med Statens første kunstutstilling i 1884.

Høstutstillingen (Kollektivutstilling)

Ludvig Skramstad: Utsikt over dalføre (1884). Olje på lerret. Mål: 72,5 x 121,5 cm. Kjøpt 1991. Nasjonalmuseet. Inventarnr.: NG.M.04240

Ludvig Skramstad: Mann og hund på skogsti (1884)
Olje på lerret, 95x170 cm.
Signert og datert nede til venstre: Ludv. Skramstad 1884

Takk til
Blomqvist Kunsthandel

1885

München 1885-86

Ludvig maler veggfelt til hagestuen på Fritzøehus med motiver fra godsets skogeiendommen (Norsk Kunstnerleksikon)

"Skramstads atelier i Pultosten" - se avisutklipp om "Den fjerde Høstudstilling her

Høstutstillingen (Kollektivutstilling): På den "2den aarlige Kunstudstilling" i Kristiania i 1885 bidro Ludvig S. med hele ni malerier. Her fra katalogen:

Avisomtaler i svensk presse viser at Ludvig Skramstad hadde en markant posisjon også i Sverige i 1880-årene. Her er et klipp fra avisen Ganymedes:

avisutklipp 1885: «Av Ludvig Skramstad […] se vi på venstra långväggen ett annat vinterlandskap  […] en särdeles anslående tafla med den finaste stämning. Se bare på den snöhöljda skogen till höger. Med ett ord, denna tafla är ett stycke natur med sanning och kraft i utförandet.»

«Av Ludvig Skramstad […] se vi på venstra långväggen ett annat vinterlandskap […] en särdeles anslående tafla med den finaste stämning. Se bare på den snöhöljda skogen till höger. Med ett ord, denna tafla är ett stycke natur med sanning och kraft i utförandet.» (Ganymedes, 1881-1888.)

1886

Ludvig Skramstad (og broren Adolf Skramstad) står oppført i Kristiania Adressebog for 1886 med adressene L. Grændse Gd. 7. (i dag: Lille Grensen 7) og Ullevl. Vn. 19 (rett overfor Vår Frelsers gravlund).

Ludvig Skramstads bosteder: Drøbak 1886-1902

Munch stilte ut fire malerier på Høstutstillingen i 1886, bl.a. Det syke barn (under tittelen "Studie"). Den skisseaktige utførelsen skapte stor forargelse. Det vites ikke hvordan Skramstad reagerte på Munchs kunst på denne tiden.

Edvard Munch omtales med forakt i Fredriksstads Tilskuer 7. desember 1886: «At Juryen f.Ex. Aar efter Aar tillader en saadan "Kunstner" som Munch at trodse sig frem mod den almindelige Opinion og al sund Sands med sine undermalede og…»

Ludvig Skramstad har i Skilling-Magazin for 1886 en tegning av Gol gamle kirke sett fra nord. Den omtales på Norgeskirker.no. Nasjonalbiblioteket eier dette tidsskriftet, men det er kun årene 1856 og 1863 som er digitalisert.  Tidsskriftet står på åpne hyller i den store lesesalen. 

Blomqvist 1886

Annonse for C.W. Blomqvist, som da holdt til i Karl Johans gt. 41, i Kristiania adressebog for 1886.

1887

Kunstnerforeningens vårutstilling (Kollektivutstilling)

Dagbladet 11. juni 1887: Christian Krohgs artikkel Dilettantudstillingen, et rabiat angrep på Vårutstillingen 1887 i Christiania Kunstforening.

 

Ludvig Skramstad står oppført som medlem av Norges Forsvarsforening, Kristiania Kreds, ifølge fortegnelsen.

 

1855 1870 1871 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1894 1895 1897 1899 1902 1904 1906 1911 1912 1913 1914 1915 1918 1932

 

1888

Deltar (?) på Nordisk utstilling København (Kollektivutstilling) - eller kun verv?

1889

I boken Mixed Pickles - Feuilletoner og skitser (1889) forteller Henrik Jæger at eventyrsamleren Asbjørnsen hadde et fantastisk arbeidsværelse: «Værelsets døre var to pragtstykker, der øieblikkelig tiltrak sig opmærksomhed. Deres felter var nemlig prydet med malerier af nulevende norske kunstnere. Arbo havde malet en liden gjentagelse at sin »As gaardsrei«, Eilif Petersen en meget morsom, men ufuldført skitse af Askeladden, som kysser prinessen, Gude, Morten Müller, Otto Sinding og Skramstad landskaber, der dannede illustrationer til enkelte folke- eller huldreeventyr.» (Det står ikke når Jæger besøkte Asbjørnsen i denne leiligheten.)

Ludvig gifter seg i Kristiania i 1889 med søsteren til Aurora Marie Adelheid, Vincentia Sofie Emma Guidotti (1852-1944).

Christian Krohg utgir boken Kunstnere på H. Abels Kunstforlag. Den har et eget kapittel om Ludvig.

Høstutstillingen (Kollektivutstilling)

Deltar på Verdensutstillingen i Paris (Kollektivutstilling)

27. desember 1889 (Dagbladet eller Aftenposten)

1890

Fra Holmenkollen til Frognerseteren, Kristiania 1890 (prospekter)

Sophus Aars: Skovinteriører. Naturskildringer. Med vignetter af Ludv. Skramstad.

 

Aftenposten 20. desember 1890.

 

I et brev fra Erik Werenskiold til Edvard Munch kommer det frem at det har vært bråk om innkjøp av et bilde til Nasjonalgalleriet: «Wergelands dårlige billede: fisker i havsnød.»

Les brevet her

Brev fra Werenskiold til Munch: At faa enighed med Skramstad, det vil tage tid.

1894

Andreas Skramstad, Ludvigs far, dør 12. april.

Andreas Andersen Skramstad: Borgerskap som malermester 5.4.1854 og som glassmester 27.3.1873. Født 21.9.1829 i Vang, død 12.4.1894 i Hamar, foreldre gårdbruker og børsemaker Anders Andersen Skramstad og Mari Hågendatter Vold. Skramstad gikk i lære hos malermester Jens Flagstad i Hamar og fikk lærebrev 9.12.1851. Etterpå arbeidet han en tid i Øyer i Gudbrandsdalen og hos malermester Chr. Heyerdahl i Hamar.

1895

Skramstads dekorasjoner i den gamle losjen

I Dagbladet for 2. november 1895 står det at Ludvig Skramstad har «overtat Dekorationerne til Messen i den gamle Loges lille Sal med tilstødende Værelser». Eksisterer disse dekorasjonene i den gamle losjen fortsatt?

Morgenbladet, 6. november 1895

Morgenbladet, 6. november 1895: «Den lille Sal er stilfuldt dekoreret af Ludv. Skramstad og Maler Carl Lunde. H. Skramstad har paa den ene Væg malet et Landskab, som enhver Kunstelsker vistnok gjerne saa paa sin Væg.»

1897

Ludvig Skramstad: Høststemning, 1897. Vurdering 60 000 - 80 000 NOK. Tilslag 70.000. Olje på lerret, 101x161
Signert nede til høyre: Ludv. Skramstad. Takk til Blomqvist Kunsthandel

Morgenbladet, 18. mai 1897. Et stort bilde av Skramstad selges (200 x 120 cm)

Morgenbladet, 1. september 1897

Kjempemaleri av Skramstad: 2,5x2 meter! Morgenbladet, 1. september 1897.

 

1899

22 studier av Ludvig Skramstad til salgs. Morgenbladet 18. mai 1899.

1902

Ludvig Skramstads bosteder: München 1902-12

Skramstad forlot Norge for godt. Han arbeidet deretter rent forretningsmessig for det tyske kunsthandlermarked, og sluttet å stille ut. (Norsk Kunstnerleksikon)

1904

Thiis skriver at Ludvig Skramstad har kastet bort sitt rike talent og havnet i en rutineproduksjon som er ganske «ensformig og samvittighetsløs». (Norsk Kunstnerleksikon)

1906

Separatutst.: Kbh. feb. 1906 (auksjonsutst.).

1911

Vilhelm Dybwad skriver i sin erindringsbok «Venner og kjenninger fra 80-årene»:

På et postkort datert Weyarn 27. desember 1911 skriver han: «Jeg tilbringer min jul som mine fleste søndage herude. Omstående ser du min vært Borgermesteren og mig. Vi drøfter valgene. Vi har netop havt kommunevalg, og skal ha valg til Landdagen og Rigsdagsvalg - alt i løbet av en måned. Til helvede går det! Hilsen. Hvorfor gjør Dere halvt arbeide hjemme? Slip fruentimmerne til at præke i kirkene såmeget de lyster mod at de lukker sine mundlæder der hvor det behøver fornuft.»

1912

26. desember 1912: Død i München

Notis om Ludvig Skramstads død i Dagbladet, 28.12.1912

Notis om Ludvig Skramstads død i Dagbladet, 28.12.1912.

Ludvig Skramstad. Nekrolog i Folketidende, 4. januar 1913

Folketidende, lørdag 4. januar 1913

1913

Blomqvist (Kollektivutstilling)

1914

S. Aars: Her og der, Kristiania 1914 (illustrasjoner)

1915

Vårutstillingen Chra. Kunstfor. 1915

1918

Norsk sommer, Kristiania 1918 (mappeverk). Finnes i Nasjonalbibliotekets småskriftsamling.

1932

«Høstutst. gjennem de første 25 år», Kunstnernes Hus

 

1855 1870 1871 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1894 1895 1897 1899 1902 1904 1906 1911 1912 1913 1914 1915 1918 1932

 

 

Ludvig Skramstads brev

Ludvig Skramstads malerier

Vilhelm Dybwad om Ludvig Skramstad

Christian Krohg: Dilettantudstillingen 1887 og Kunstnere

Regine Normann: Minneord

 

 

 

Gå til toppen av siden