logo Ludvig Skramstad hjemmeside

Emma Skramstad 1852–1944

Hennes opprinnelige navn var Vincentia Sofie Emma Guidotti. Året etter at søsteren Aurora Marie Adelheid døde, giftet hun seg med Ludvig Skramstad og flyttet inn i det store «Skramstad-huset» i Drøbak, som nå eies av Wilhelmsen-rederiet. I 1902 forlot Ludvig Skramstad familie, gjeld og egen kunstnerisk stagnasjon og dro til Tyskland. Emma og barna ble boende i huset. Ludvig Skramstads økonomiske situasjon bedret seg etter hvert; han sendte rikelig med penger hjem til familien.

Emma ble i Drøbak helt til hun døde i 1944.

Tegningen (fra Aftenposten i 1932, tegnet av Øyvind Sørensen) sto i en norsk avis i forbindelse med nekrologen i 1944. Fotografiet er sannsynligvis fra 1940-årene, kanskje 90-årsdagen i 1942.

Les om brødrene Guidotti her