Ludvig Skramstads liv– kronologiske notater

Ludvig Skramstad m frue og barn. Ukjent årstall. Foto: Hans Erichsen

1855

30. desember 1855: Født i Hamar. Sønn av malermester Andreas Skramstad og Karen Larsdatter. Ludvigs søsken var Amalie, Karoline, Oline Mathilde, Carl Albert, Adolf Hedevard, Olga Marie, Ingvald Martin, Ole, Hartvig og Helga.

1870

Ludvig går på Den kgl. Tegneskole høsten 1870

1871-74

Ludvig går på Morten Müllers og Knud Bergsliens malerskole 1871-74 (friplass).

Tegning fra 1872.

1874-75

Studiereiser til Gudbrandsdalen 1874

Elev av Sophus Jacobsen, Düsseldorf høsten 1874 til høsten 1875.

Düsseldorf 1874-75

1875

Studiereiser til Gudbrandsdalen 1875.

Etter endt utdannelse stilte Skramstad for første gang ut i Chra. Kunstforening i 1875 (kollektivutstilling). (Norsk Kunstnerleksikon)

Ludvig Skramstads bosteder: Hamar 1875-78

1876

Ludvig får Schäffers legat (også i 78).

Studiereiser til Sogn og Hardanger 1876

1877

Studiereiser til Hallingdal 1877.

1878

Ludvig får Schäffers legat (også i 76).

Studiereiser til Paris og London 1878

Deltar på Verdensutstillingen i Paris (Kollektivutstilling)

1881

Skramstad og Erik Werenskiold leder aksjonen mot Kunstforeningen i 1881.

I 80-årene hadde Skramstad atelier i «Pultosten». (Norsk Kunstnerleksikon)

1882

Yngve Nielsen: Rundt Norge. Fra Tistedalen til Jakobselven. 60 illustrasjoner i tresnitt etter tegninger av Ludvig Skramstad og flere andre kunstnere. Kristiania 1882

1883

Deltar (?) på Nordisk utstilling København (Kollektivutstilling) - eller kun verv?

1884

Ludvig gifter seg i Kristiania i 1884 med Aurora Marie Adelheid Guidotti (1855-88).

Får Statens reisestipend (1884-86). Ifølge Skramstad (brev) var summene for disse stipendene som følger: 200 kr, 2x400 kr, 2x1500 kr.

Høstutstillingen (Kollektivutstilling)

1885

München 1885-86

Ludvig maler veggfelt til hagestuen på Fritzøehus med motiver fra godsets skogeiendommen (Norsk Kunstnerleksikon)

"Skramstads atelier i Pultosten" - se avisutklipp om "Den fjerde Høstudstilling her

Høstutstillingen (Kollektivutstilling)

1886

Ludvig Skramstads bosteder: Drøbak 1886-1902

Munch stilte ut fire malerier på Høstutstillingen i 1886, bl.a. Det syke barn (under tittelen "Studie"). Den skisseaktige utførelsen skapte stor forargelse. Det vites ikke hvordan Skramstad reagerte på Munchs kunst på denne tiden.

Foraktelig omtale av Edvard Munch i Fredriksstads Tilskuer 7. desember 1886: «At Juryen f.Ex. Aar efter Aar tillader en saadan "Kunstner" som Munch at trodse sig frem mod den almindelige Opinion og al sund Sands med sine undermalede og…»

1887

Kunstnerforeningens vårutstilling (Kollektivutstilling)

Dagbladet 11. juni 1887: Christian Krohgs artikkel Dilettantudstillingen, et rabiat angrep på Vårutstillingen 1887 i Christiania Kunstforening.

1888

Deltar (?) på Nordisk utstilling København (Kollektivutstilling) - eller kun verv?

1889

Ludvig gifter seg i Kristiania i 1889 med søsteren til Aurora Marie Adelheid, Vincentia Sofie Emma Guidotti (1852-1944).

Christian Krohg utgir boken Kunstnere på H. Abels Kunstforlag. Den har et eget kapittel om Ludvig.

Høstutstillingen (Kollektivutstilling)

Deltar på Verdensutstillingen i Paris (Kollektivutstilling)

1890

Fra Holmenkollen til Frognerseteren, Kristiania 1890 (prospekter)

Sophus Aars: Skovinteriører. Naturskildringer. Med vignetter af Ludv. Skramstad.

 

Aftenposten 20. desember 1890.

1902

Ludvig Skramstads bosteder: München 1902-12

Skramstad forlot Norge for godt. Han arbeidet deretter rent forretningsmessig for det tyske kunsthandlermarked, og sluttet å stille ut. (Norsk Kunstnerleksikon)

1904

Thiis skriver at Ludvig Skramstad har kastet bort sitt rike talent og havnet i en rutineproduksjon som er ganske «ensformig og samvittighetsløs». (Norsk Kunstnerleksikon)

1906

Separatutst.: Kbh. feb. 1906 (auksjonsutst.).

1912

26. desember 1912: Død i München

1913

Blomqvist (Kollektivutstilling)

1914

S. Aars: Her og der, Kristiania 1914 (illustrasjoner)

1915

Vårutstillingen Chra. Kunstfor. 1915

1918

Norsk sommer, Kristiania 1918 (mappeverk). Finnes i Nasjonalbibliotekets småskriftsamling.

1932

«Høstutst. gjennem de første 25 år», Kunstnernes Hus

 

 

 

Ludvig Skramstads brev

Ludvig Skramstads malerier

Vilhelm Dybwad om Ludvig Skramstad

Christian Krohg: Dilettantudstillingen 1887 og Kunstnere

Regine Normann: Minneord